MARI                
           
C/ FLOS i CALCAT 51
     
        Tel. 93 540 12 39  
           
EL MASNOU
     
       
 
               
         
www.carnisseriaicorgelatsmari.cat
 
PARTS DE LA VEDELLA
   
     
BISTEC
          PER ROSTIR            
                         
   
                     
ENTRECOT
   
FILET POBRE
 
CAP DE MORT
   
     
CULATA ESPLLA
     
CULATA CUIXA
FILET