Bacallà esqueix
Bacallà arrebos
Bentresca lluç
Bonyols bacallà
Broqueta llagos
Calamar roman
Cua de lluç
Cuixes de mar
Farcellets llago
Gamba llagost
Gamba
Gamba pelada
Gamba cuita
Llag pasta filo
Llom de bacalla
Lluç
Musclos
Panga
Rabas
Salmó
Sepia
Sepia arreboss
Surimi
Tires de sepia
LLuç